lidgeld maandelijks

Lidgeld beheren via gespreide betaling

Lidgeld vormt de kern van de financiële gezondheid van de club. Efficiënt beheer is dan ook een absolute must. Om die reden maakt Ledenbeheer het sportclubs en dansscholen mogelijk om hun leden gespreide betaling ofte incasso aan te bieden. Op die manier is iedereen gerust: de leden riskeren geen laattijdige betalingen en de club is zeker van een regelmatig, gestructureerd inkomen. Bovendien kan dit systeem potentiële leden over de streep trekken voor wie het lidgeld te hoog bleek om in één keer te betalen.

Hoe werkt betaling van lidgeld via incasso?

Als we spreken over incasso of gespreide betaling, betekent dit dat er een automatische domiciliering wordt opgezet, en dat de leden een maandelijkse bijdrage betalen aan de club tot het totaalbedrag van het lidgeld is bereikt. Het is aan de club zelf om te beslissen al dan niet met een voorschot te werken. Verder is de club volledig vrij in de keuze van het aantal betaalmaanden, van de uiterste betaaldatum en van het minimumbedrag om voor incasso in aanmerking te komen.

Schermafbeelding 2021-08-30 om 20.12.42
gespreid betalen online tool

Lidgeld beheren via gespreide betaling

Ledenbeheer biedt de mogelijkheid van gespreide betaling aan, waarop de organisatie zich dit systeem helemaal eigen kan maken. Niet alleen geniet die zoals gezegd alle vrijheid wat betreft termijnen en bedragen, de club of school bepaalt ook zelf welke cursussen of activiteiten in aanmerking komen voor incasso. Mogen bijvoorbeeld alle lessen op die manier betaald worden, of alleen kampen? Het is de club alleen die het antwoord hierop formuleert.

Nog belangrijk om weten: gespreid betalen zit standaard in het Ledenbeheer-pakket, maar werkt alleen met online betalingen.

Waarmee kunnen we je helpen?