profiel leden

Ledengegevens aanpassen in ledenzone

Kloppen de gegevens van de verschillende leden van je club of vereniging? Laat je leden dit zelf checken en desgewenst aanpassen in de ledenzone (bijvoorbeeld nieuw adres of extra e-mailadres). Die nieuwe gegevens worden dan automatisch naar de club doorgeduwd.

In die ledenzone kunnen leden bovendien een plaats reserveren met een beurtenkaart, een overzicht krijgen van hun onkostennota’s, mutualiteitsattesten afdrukken … Ook alle mailings die ze al hebben ontvangen, vinden ze daar verzameld terug.

Persoonlijke sportkalender

Aangezien het voor de leden van je club vaak moeilijk is hun cursussen te combineren met andere activiteiten, of met de activiteiten van gezinsleden, kan een overzichtelijke sportkalender van pas komen. Daarom is ook die in de ledenzone geïntegreerd.

Leden vinden er een overzicht van de sportclubs waarbij het gezin is aangesloten en zien in een oogopslag wie wanneer in welke club moet zijn. Ook afgelastingen worden er vermeld. Kers op de taart: de clubagenda kan perfect gesynchroniseerd worden met de eigen agenda.

Extra e-mailadressen

Gescheiden ouders maar toch iedereen op de hoogte houden? Voeg extra e-mailadressen toe, dan ontvangen ook zij de communicatie binnen Ledenbeheer.

Synchroniseer de clubagenda met je eigen agenda

Je kan de clubagenda synchroniseren met je eigen agenda, zo heb je de agenda altijd bij de hand.
Ledenkalender

Waarmee kunnen we je helpen?