mutualiteitsformulieren-geautomatiseerd

Mutualiteitsattest voor sportclub genereren

Mutualiteitsattesten zijn vaak een gedoe voor de club én de leden: je moet betalingen opzoeken, er zijn handtekeningen nodig … Ledenbeheer werkt dat euvel helemaal weg: ons platform genereert automatisch mutualiteitsattesten, die je leden alleen nog moeten afdrukken en indienen bij hun mutualiteit. Minder frustratie, meer sportplezier!

Gemakkelijk genereren

De mutualiteitsattesten worden automatisch opgemaakt van zodra de kostennota door de leden in kwestie werd betaald. Je (vooraf toegevoegde) handtekening wordt er automatisch onder gezet en het lid krijgt per mail de melding dat het attest beschikbaar is in zijn profiel. En daar vervolgens beschikbaar blijft, voor wanneer het nog eens opgediept moet worden.

Betaling ontvangen = attest opgemaakt

Ledenbeheer maakt het attest automatisch aan van zodra de onkostennota als betaald is aangeduid. (bij online betalingen is dit onmiddellijk, kies je voor overschrijving dan is het attest beschikbaar van zodra de club de betaling heeft ingeboekt)

Verwittigd per mail

Van zodra het lid zijn cursus heeft betaald krijgt het lid een e-mail om hen te wijzen op het beschikbare attest.
attesten

Waarmee kunnen we je helpen?