voorrangsregel sporters

Voorrangsregeling voor leden

Niet alle events en cursussen zijn voor alle leden toegankelijk. Om bepaalde leden (op uitnodiging) toegang te geven en anderen niet, kan je dankzij Ledenbeheer werken met het zogenaamde systeem van de ‘gesloten tarieven’.

Zo kan je op discrete manier huidige, actieve leden voorrang geven op nieuwe leden. Bijkomend voordeel is dat leden zich veel sneller inschrijven als ze een online uitnodiging ontvangen.

Vlotte organisatie

Het systeem van de gesloten tarieven geeft je als club verschillende organisatorische voordelen: door op uitnodiging te werken, kan je speciale tarieven aanbieden die andere deelnemers niet te zien krijgen.

Je kan werken met voorbehouden plaatsen voor deze of gene gebruiker (en die gemakkelijk weer intrekken als de gebruiker niet reageert). Verder kan je op die manier de inschrijvingen beperken door leden te laten kiezen tussen twee cursussen.

Uitnodiging op tarief

Op deze manier kun je huidige leden voorrang geven op nieuwe leden. Of mensen met een uitnodiging een speciaal tarief aanbieden die andere deelnemers niet zien staan.

Voorbehouden plaatsen

Je kunt een plaats reserveren voor deze gebruiker. Als deze gebruiker de uitnodiging afwijst, komt de plaats terug vrij. Als de gebruiker niet reageert op je uitnodiging dan kun je de uitnodiging intrekken zodat de plaats terug vrij komt.
voorrangsregel uitnodigen

Waarmee kunnen we je helpen?