wachtlijst sportclub

Wachtlijst sportclub beheren

Cursussen zijn al eens volzet, maar even goed komen er (onverwacht) toch plaatsen vrij. Om daar vlot op in te spelen en je wachtlijst zo up-to-date mogelijk te houden, kan je een beroep doen op ons ledenadministratieplatform.

Hierop worden automatische wachtlijsten aangemaakt, waarbij jij op de hoogte wordt gebracht van een vrije plaats. Op die manier kan je die persoon of personen op de wachtlijst meteen verwittigen!

Eenvoudig uitnodigingen versturen

Dat verwittigen doe je trouwens heel gemakkelijk: drukken op de knop ‘uitnodigen’ volstaat om een mail uit te sturen naar de gewenste persoon – die kies je als club helemaal zelf en moet dus niet per se de eerste op de wachtlijst te zijn. De ontvanger krijgt in die mail de mogelijkheid meteen online te betalen of over te schrijven. Indien hij of zij niet geïnteresseerd blijkt, kan die dat ook direct laten weten. Zodat jij op je beurt de volgende persoon op de wachtlijst kan verwittigen. Zo is optimale capaciteit verzekerd!

Uitnodiging aanvaard

Een automatisch kostennota wordt aangemaakt en je sporter wordt gevraagd om onmiddellijk te betalen (indien je werkt met online betalingen) of ze worden uitgenodigd om het inschrijvingsgeld over te maken binnen de opgelegde termijn.

Geen interesse

Je ontvangt als clubbestuurder een melding dat de uitnodiging niet werd aanvaard. Nu kan je de volgende persoon in de wachtlijst uitnodigen.
uitnodiging wachtlijst

Waarmee kunnen we je helpen?