advies geven sportclubs

Advies module

Onze adviesmodule maakt het mogelijk om klassen (en individuele leden) een advies te geven voor het volgende sportjaar. Dit advies verwijst naar de cursussen die het beste aansluiten bij hun werkhouding en niveau.

Elke docent beslist voor zijn groep wie door gaat en wie niet. De leerlingen krijgen hiervan een e-mail en zien op het systeem voor welke cursussen ze kunnen inschrijven en voor welke niet.

Adviezen in drie stappen

Adviezen geven in 3 stappen:

  • Beheren: De docent duid aan wie volgend jaar naar een hoger niveau mag
  • Voorbereiden: Je schrijft een advies bij de geselecteerde cursussen en je bekijkt wie er volgend sportjaar in de nieuwe groepen zal zitten
  • Versturen: De club verstuurt de adviezen met een persoonlijke boodschap.

mededeling
advies versturen sportclubs

Adviezen gecombineerd met gesloten tarieven

Onze adviesmodule gecombineerd met gesloten tarieven, geeft je de mogelijkheid om op je inschrijvingspagina alleen de cursussen weer te geven waarvoor geen ervaring is vereist. Cursussen waarvoor ervaring is vereist, kun je zo alleen maar toegankelijk maken voor sporters die het advies hebben gekregen om deze cursus te volgen.

Advies beheren

Een trainer heeft het recht om een advies te geven, een clubbestuurder kan de gegeven adviezen inkijken en versturen.

Makkelijk op te volgen

Elk verzonden advies kun je makkelijk opvolgen via het menu uitnodigingen.

Waarmee kunnen we je helpen?