mails

Communicatie anno 2018

Verstuur gerichte communicatie naar een sportgroep of naar je docenten, bestuur, sponsors, enz . We beperken ons niet alleen tot het versturen maar ook opvolgen kan via ledenbeheer, zo zie je wie de e-mail heeft gelezen en wie niet.

Afgelasten

De juf is ziek... Vanaf nu kan je aan een sneltempo iedereen uit die les verwittigen! Ga naar het menu "afgelasten" onder "cursusaanbod", selecteer de les die afgelast wordt en een mail wordt automatisch verzonden naar alle leden uit die groep.

Extra communicatie

Hou het persoonlijk en voeg wat extra uitleg bij de annulatie.

Plan de nieuwe datum onmiddellijk in!

Je kan de les niet alleen aflassen, je kan deze ook onmiddellijk terug inplannen op een andere datum en uur.
afgelasten
sms

Optioneel: Sms-en versturen

Binnenkort integreren we ook een sms functionaliteit. Zo kan je vanuit ledenbeheer sms-en sturen en zo sneller je leden bereiken.

Waarmee kunnen we je helpen?