Adviezen – beheren

Adviesmodule in Ledenbeheer

Onze adviesmodule maakt het mogelijk om klassen (en individuele leden) een advies te geven voor het volgende sportjaar. Dit advies verwijst naar de cursussen die het beste aansluiten bij hun werkhouding en niveau.

Elke docent beslist voor zijn groep wie door gaat en wie niet (als ze de rechten hebben). De leerlingen krijgen hiervan een e-mail en zien op het systeem voor welke cursussen ze kunnen inschrijven en voor welke niet.

Opgelet: je kunt pas adviezen geven voor volgend sportjaar als je nieuw sportjaar is ingesteld!

Adviezen beheren

In het hoofdmenu klik je op “adviezen”, daarna op “beheren”.

Hier zie je een oplijsting van alle cursussen die nu bezig zijn of onlangs zijn afgelopen.
Je ziet er de cursus of activiteit, de periode waarin de cursus doorgaat, wie de verantwoordelijke docenten zijn en hoeveel personen uit die les al een advies hebben gekregen. Je kan filteren op alle kolommen met uitzondering van de laatste kolom.

Selecteer een cursus of activiteit om de adviezen voor de deelnemers te beheren.

Na het selecteren van een cursus zie je alle ingeschreven leden van die cursus in de linkerkolom en alle toekomstige cursussen in de rechterkolom.

Selecteer één of meerdere leden in de linkerkolom.

Na het selecteren van een lid zie je welke adviezen deze persoon al heeft gekregen. Je kunt meerdere cursussen of activiteiten selecteren.

Voor elke cursus kun je ook specifiëren welke tarieven (bv. eerste semester, volledig jaar, …) je wil aanbevelen door te klikken op het tarief naast de naam van de cursus.

Rechtenbeheer adviezen

Als verantwoordelijke gebruiker voor een cursus of activiteit kun je de deelnemers van je cursussen adviezen geven voor andere cursussen waar je verantwoordelijke voor bent.

Als club administrator zie je standaard alle cursussen, als docent zie je alleen maar de cursussen waarvoor je verantwoordelijk bent. Docenten zien niet standaard het advies menu staan op hun Ledenbeheer, je moet hen de rechten voor adviezen geven. Dit kun je instellen via instellingen => rechten.

Nadat je alle leerlingen een advies hebt gegeven kun je deze versturen via het menu “advies => versturen”.

Lees meer over het versturen van adviezen: klik hier.

Nuttig artikel?