Beurtenkaarten – instellingen per cursus

Beurtenkaart instellingen per cursus

De reservatiefuctionaliteit maakt deel uit van de extra module “beurtenkaarten”. Deze module kan je activeren via instellingen => licentie

Naast de algemene instellingen kun je voor elke cursus nog een aantal extra zaken instellen. Deze instellingen kun je vinden op het tabblad “Tarief”.

Tarief per cursus

Elke cursus kan een ander tarief hebben voor een beurt, deze waarde zal worden afgetrokken van de sporter zijn beurtenkaart.

Reservatie instellingen

Tijdens het reserveren van plaatsen voor beurtenkaart gebruikers kunnen een bepaald aantal plaatsen vrijgehouden worden, onafhankelijk van de maximumbezetting van de cursus en het aantal inschrijvingen op andere tarieven in deze cursus.

Opgepast! Deze instelling wordt alleen toegepast als beurtenkaart gebruikers vooraf een plaats reserveren in een sessie. De beheerder of docent kan deze limiet overschrijden tijdens het opnemen van aanwezigheden en registreren van beurtenkaart gebruikers net voor de start van of tijdens de sessie.

Stel hier het maximum aantal reservaties in per sessie voor beurtenkaarten gebruikers.

Berekening bezetting

Om de bezetting te berekenen neemt Ledenbeheer het maximumaantal plaatsen uit het tabblad algemeen + de plaatsen die je openstelt om te reserveren.

Voorbeeld:

Ik heb 20 plaatsen voor mensen die inschrijven voor een jaar of semester (ingesteld via tabblad algemeen) en 5 plaatsen voor mensen met een beurtenkaart (ingesteld via tabblad tarief).

Als je plaatsen wil reserveren zal Ledenbeheer kijken hoeveel vrije plaatsen er zijn in totaal (hij kijkt naar de bezetting van abonnementen en beurtenkaarten samen).