Contactgegevens

Zelf vragen toevoegen aan het inschrijvingsformulier van Ledenbeheer

Iedereen die wenst in te schrijven voor jouw sportclub heeft een account nodig op Ledenbeheer. Ledenbeheer werkt met familieaccounts, zo wordt er eerst aan de ouders/voogd gevraagd om een profiel aan te maken en daarna het kind/deelnemer toe te voegen.

Tijdens het aanmaken van een profiel op Ledenbeheer stellen we standaard volgende vragen:

Aan de ouders of voogd:

 • Voornaam
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Daarna voegen ze hun gezinsleden toe, hier vragen we:

 • Voornaam kind
 • Naam kind
 • Geboortedatum kind

Deze bovenstaande vragen dien je dus niet te stellen bij het inschrijvingsformulier want Ledenbeheer beschikt al over deze gegevens.


Contactgegevens

Wil je toch meer informatie van je leden dan kun je zelf vragen toevoegen via het menu “contactgegevens”.

Stap 1: ga naar contacten => contactgegevens.

Hier vindt je een overzicht van alle vragen die je mogelijks kan stellen aan je cursisten. Je kunt zelf vragen toevoegen door rechts bovenaan te klikken op “vraag toevoegen”.

Naam van de vraag

Geef de vraag een naam, kies een vraagtype en categorie.

De naam van de vraag is een intern gegeven, de bestuurders van de club kunnen dit zien, je studenten niet.

Vraagtype

Kies een vraagtype, je hebt de keuze uit 6 soorten vragen.

 1. Vrije tekst (enkele regel): een tekstveld van 1 regel tekst.
 2. Vrije tekst (meerdere regels): een tekstveld met meerdere regels.
 3. Meerkeuzevraag (drop-down): een meerkeuze vraag die uitklapt en waarbij maar 1 antwoord mogelijk is.
 4. Meerkeuzevraag (drop-down met meerdere opties): een meerkeuzevraag waarbij je meerdere antwoorden kan selecteren.
 5. Meerkeuzevraag (radio knoppen): een meerkeuze vraag met checkbox.
 6. Ja/nee vraag (checkbox): een leeg vakje die aangevinkt moet worden als het antwoord ja is.

Kies een categorie voor de vraag.

Standaard zijn dit: contactgegevens, kledij, medische fiche en varia. De categorie is ook de onderverdeling van je inschrijvingsformulier. Alle vragen met de categorie kledij worden gebundeld, enz. Als je een nieuwe categorie wil maken dan klik je op de knop rechtsbovenin “categorie aanmaken”.

Nadat je de vraag hebt aangemaakt kun je de opties instellen.

Vraag instellen

Elke vraag kun je verbeteren zoals je zelf wil, we bieden hiervoor 7 instellingen per vraag (scrol naar rechts op de contactgegevens pagina om meer instellingen te zien.

 1. Naam van de vraag (een intern gegeven, alleen zichtbaar voor de clubbeheerder)
 2. Type vraag (zoals hierboven beschreven)
 3. Meerkeuze-opties (als de vraag meerdere opties bevat vul je deze hier in, gescheiden met een komma)

 1. Vraagstelling (hoe moet de vraag klinken bij je klanten)
 2. Verplicht (is de vraag verplicht in te vullen? Kies ja of neen)
 3. Je kunt ook velden toevoegen die niet zichtbaar zijn voor het lid zoals lidnummer.

 1. Standaard antwoord (Hier kun je een voorbeeld antwoord opgeven)
 2. Hulpinformatie onder de vraag (hier kun je wat informatie nalaten die zal verschijnen onder de vraagstelling)
 3. Hulpinformatie in het vraagvakje (hier kun je wat informatie nalaten die zal verschijnen in het antwoordvakje)
 4. Vragen kun je ook wissen wanneer je deze niet meer nodig hebt.

Alle vragen ingesteld? Klik op bewaren en je vraag zal beschikbaar zijn tijdens het instellen van je cursus of extra activiteit.