Groepsinschrijvingen

Wat zijn groepsinschrijvingen?

Met groepsinschrijvingen kunnen leden zichzelf en andere personen inschrijven via één winkelmandje. De persoon die de inschrijving uitvoert, is verantwoordelijk voor het invullen van het inschrijvingsformulier voor alle deelnemers. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de betaling. Alle inschrijvingen worden verzameld op één overkoepelende kostennota totdat de betaling is voltooid.
Zodra het volledige bedrag is betaald, wordt de kostennota opgesplitst onder de individuele deelnemers. Op deze manier ontvangt elk lid een eigen kostennota en attesten.
Op de inschrijvingspagina kunnen leden invullen hoeveel personen ze willen inschrijven en wat de prijs is per persoon.

Veel gestelde vragen

Is het altijd verplicht om jezelf of een familielid in te schrijven?

Ja, je moet altijd een gezinslid inschrijven als onderdeel van de groep.

Kan ik met groepsinschrijvingen verschillende gezinsleden inschrijven voor verschillende activiteiten?

Nee, groepsinschrijvingen zijn altijd voor dezelfde activiteiten.

Kan ik wijzigingen aanbrengen in een groepsinschrijving?

Zolang er nog geen betaling is gedaan, worden alle leden op één kostennota samengevoegd, die niet kan worden gewijzigd. Zodra de kostennota echter is betaald, ontvangt elk lid zijn eigen individuele kostennota (als voldaan) en heb je de mogelijkheid om alle gewenste wijzigingen aan te brengen, vergelijkbaar met een individuele inschrijving.

Waarom wordt de persoon die zich inschrijft verantwoordelijk gesteld voor de betaling?

Dit wordt gedaan om te voorkomen dat iemand zonder toestemming van anderen meerdere mensen inschrijft, wat zou kunnen resulteren in het niet betalen van hun deel.

Worden er nog steeds kortingen toegepast bij groepsinschrijvingen?

Ja, we voeren een controle uit achter de schermen om te zien of de ingeschreven personen een e-mailadres hebben dat bekend is in ons ledenbeheersysteem. Als het e-mailadres bekend is, passen we direct de juiste kortingen toe.

Is het verplicht voor iedereen om een account te hebben op Ledenbeheer?

Indien de persoon geen bekend lid is, zal hij/zij een uitnodigingsmail ontvangen om een account aan te maken op het systeem. Hoewel dit niet verplicht is, is het hebben van een account vereist om attesten te kunnen downloaden.

Kan je groepsinschrijvingen combineren met verplicht online betalen?

ja

Groepsinschrijvingen en wachtlijst

Als de activiteit volzet is dan is er geen mogelijkheid tot groepsinschrijving, ook niet op de wachtlijst.

Groepsinschrijvingen en goed te keuren

Wat gebeurt er als één of meerdere personen in een groepsinschrijving moeten worden goedgekeurd vanwege bijvoorbeeld een afwijkende leeftijd?
De groepsinschrijving moet in zijn geheel worden goedgekeurd. Dit betekent dat alle inschrijvingen in de groep samen worden goedgekeurd of afgewezen.

Groepsinschrijvingen en niveaus

Is het vereist dat alle deelnemers in een groepsinschrijving voldoen aan het niveauvereiste?
Ja, alle deelnemers moeten aan het niveauvereiste voldoen.

Moeten alle groepsleden aan de leeftijdsbeperking voldoen?

Ja, als één persoon niet voldoet aan de leeftijdseis, zal de volledige groepsinschrijving moeten worden goedgekeurd door de club.

Groepsinschrijvingen en gespreid betalen

Kan een groepsinschrijving in termijnen worden betaald?
Neen

Groepsinschrijvingen en saldo op account

Kan een groepsinschrijving worden betaald met het saldo op een account?
Ja, het saldo wordt gebruikt van de persoon die de inschrijving uitvoert.

Nuttig artikel?