Ledenbeheer en boekhouding

Is Ledenbeheer een boekhoudingspakket?

Neen, we zijn zoals de naam het zegt een “Ledenbeheer systeem”.

Ledenbeheer is geen boekhoudingsprogramma, dat betekent dat wij geen Btw-tarieven hanteren of facturen maken.

Ledenbeheer is een B2C platform en boekhoudkundig moeten particulieren geen btw-factuur krijgen. Daarom noemen we de rekening “kostennota’s” en niet facturen.

Maar dat betekent niet dat Ledenbeheer geen tool kan zijn om je boekhouding sneller klaar te krijgen.

Ledenbeheer en boekhouding

Er zijn twee manieren waarop je Ledenbeheer kan gebruiken om je boekhouding in orde te krijgen.

  1. Je kan elke kostennota uit Ledenbeheer in je boekhouding aanmaken.
  2. Maar er is ook een snellere manier: gebruik ons omzetrapport!
    Via het menu “financieel > omzetrapport”, kun je rapporten genereren (en downloaden in excel).

Aan de hand van dit rapport kun je een verkoopfactuur maken in je boekhoudingsprogramma.
Het omzet rapport toont alleen betaalde kostennota’s, zo kun je dus per maand of per kwartaal een rapport genereren om te gebruiken in je boekhouding.

Bijv. inkomstenrapport van augustus:

Het totaal ontvangen in augustus is 355 euro.
Ik maak in mijn boekhouding een verkoopfactuur aan voor 355 euro aan mijn klant “kasverkoop lessen”.

Daarnaast moet je ook nog rekening houden met je creditnota’s (menu financieel > creditnota’s”). Hiervoor moet je dus een creditnota maken aan je klant “kasverkoop lessen”

Op die manier klopt je boekhouding en kan je elk bankafschrift afpunten van je kasverkoop lessen.

Wat is mijn omzetcijfer?

Omzet is wat je verkocht hebt (lessen, kledij, enz..) binnen een bepaalde periode.

Als iemand inschrijft voor een les, betaalt maar daarna terug uit wil schrijven moet je hier wel rekening mee houden in de boekhouding. Daarvoor hebben we creditnota’s binnen Ledenbeheer (menu financieel > creditnota’s”).

Je correcte omzetcijfer is dus: Inkomsten rapport – creditnota’s.

Nuttig artikel?