Is Ledenbeheer GDPR-proof?

Is Ledenbeheer GDPR-proof?

Ja.

Ledenbeheer is een verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de uitgangspunten van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Ledenbeheer verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de registratie op ons platform of  wanneer door Ledenbeheer diensten worden verleend.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking.

Naast onze privacy-verklaring, algemene voorwaarden en cookies verklaringen hebben we ook heel wat maatregelen getroffen naar beveiliging van alle gegevens.

Ben ik automatisch in orde met de GDPR-wetgeving als ik met Ledenbeheer werk?

Neen, maar het is een stap in de goede richting.
Ledenbeheer staat in voor de verwerking van gegevens, maar als club ben je nog steeds gegevensverantwoordelijke.

Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de gegevens die je vraagt van je leden, met wie je deze deelt en hoe je er mee omgaat.

Door met Ledenbeheer te werken ben je automatisch in orde met een paar zaken (wanneer correct gebruikt):

  • Leden kunnen hun eigen informatie inkijken en aanpassen.
  • Leden hebben het recht om vergeten te worden op Ledenbeheer.
  • Alle gegevens staan op een beveiligd platform.
  • Je hebt toestemming gevraagd om de gegevens bij te houden en mensen zijn akkoord gegaan met je GPDR-verklaring en algemene voorwaarden tijdens het inschrijven.
  • E-mails en nieuwsbrieven zijn strikt gescheiden. Leden ontvangen geen nieuwsbrieven als ze geen toestemming hebben gegeven. Wat is het verschil?
  • Een uitgebreid rechtensysteem zorgt er voor dat je gevoelige informatie alleen maar deelt met bestuurders.

Lees hier hoe je je inschrijvingsformulier GDPR-proof maakt.

Nuttig artikel?