Vergoeden van leraars en trainers : hoe zit dat?

Blog

De sportsector (als ook de non-profit actor) beschikt over verschillende systemen om lesgevers te vergoeden. Vaak wordt beroep gedaan op het statuut van vrijwilliger of verenigingswerk, maar uiteraard kunnen professionele leraars ook een samenwerking als zelfstandige of via interim of arbeidsovereenkomst aangaan. Maar wat komt hier allemaal bij kijken?

Welke type contracten zijn mogelijk?

Contracten, vergoedingen, aanwezigheden, … bij het lesgeven in een club komt ook heel wat administratie kijken. Niet onbelangrijk hierbij zijn de afspraken die je als sportclub maakt met je trainers. Je kan samen de verschillende mogelijkheden van vergoeding overlopen, en de regels en voorwaarden in een overeenkomst gieten. Zowel de club als de docent heeft rechten en plichten, goede afspraken zijn dus belangrijk, zo ook over vergoedingen. Spreek op voorhand het bedrag van de vergoeding af, alsook het type contract.

Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en het werkleven van je lesgever (student, een vaste job, zelfstandige, …) heb je als club verschillende mogelijkheden om prestaties te vergoeden.

Type contract sport

Een van de meest frequente manieren is de vrijwilligersvergoeding. Bij het werken met vrijwilligers moeten geen belastingen betaald worden, geen fiscale fiches opgesteld worden en geen bijdragen voor sociale zekerheid betaald worden als de vrijgestelde maxima gerespecteerd worden. Vrijwilligers ontvangen immers geen loon, maar een kostenvergoeding. Wel gelden bepaalde maxima per dag en per jaar. Daarbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen gewone en verhoogde forfaitaire kostenvergoeding. Meer informatie hierover vind je op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ook Sport Vlaanderen biedt extra informatie.

Het statuut verenigingswerk is een onderdeel van de regeling rond bijklussen. Die bijklusregeling bepaalt dat je binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden onbelast en vrij van sociale bijdragen mag bijverdienen bovenop je beroepsinkomsten. De regeling geldt enkel voor wie naast zijn activiteiten in de sportclub minimaal 4/5 werkt, zelfstandigen in hoofdberoep, gepensioneerden. Voor de sportsector gaat dit onder andere om sportlesgevers, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters/juryleden, conciërge, verstrekker van opleidingen, hulp bieden bij het opstellen van nieuwsbrieven en websites, etc. De limiet bedraagt 6.000 euro per jaar en maximaal 500 euro per maand (jaarlijkse indexatie). Alle voorwaarden kun je vinden op www.bijklussen.be

verenigingswerk

Sportwerk Vlaanderen is decretaal erkend als organisatie voor coördinatie en tewerkstelling van sportbegeleiders. Ze willen de partner zijn voor wie wil werken in de sport, een professionele sportwerker zoekt of vragen heeft over tewerkstelling in sport. Hun ambitie is de professionele tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen en Brussel bevorderen. Bij Sportwerk Vlaanderen kan een lesgever aangevraagd worden voor lessen vanaf 1 uur. Dat kan gaan over lessenreeksen, wekelijkse sportlessen een sportjaar lang, sportdagen, sportklassen, sportkampen, sportpromotie, vervanging van een gekwetste of zieke lesgever … en dat voor verschillende doelgroepen, van kleuters tot senioren. Op www.sportwerk.be kun je alles nalezen.

Sportwerk

Voor studenten met een minimumleeftijd van 15 jaar kun je desgewenst ook het stelsel van studentenarbeid inroepen. Als club kun je terecht via Student at Work voor meer info.

Werken met zelfstandige lesgevers (in bij- of hoofdberoep) kan ook interessant zijn. Een voordeel is dat alles rechtstreeks met de lesgever geregeld wordt, zonder tussenpartij. De sportclub hoeft zich enkel te bekommeren om de vergoeding die in onderling overleg met de lesgever besproken en vastgelegd wordt. Deze is afhankelijk van de lesinhoud, de frequentie en de context (voor een evenement of workshop wordt vaak meer gevraagd dan voor een lessenreeks). Betaling gebeurt via factuur of onkostennota.

Wat is een correcte vergoeding?

“Hoeveel bedraagt de vergoeding dan?”, horen we je al denken. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: type contract, diploma’s en opleidingen, leeftijd, ervaring, lidgeldtarieven van de club (het moet namelijk ook haalbaar blijven) … Laat duidelijk zijn dat je als club best zelf oordeelt welke vergoedingen mogelijk zijn en hierover duidelijke afspraken maakt.

Misschien is het een idee om als sportclub een ‘doorgroeisysteem’ uit te werken. Waarbij je jonge leraars motiveert om bijscholingen en opleidingen te volgen. In ruil kun je ze het jaar nadien een kleine verhoging of bonus geven. Zo werk je meteen ook aan de anciënniteit binnen je club en bouw je een relatie op lange termijn uit.

Hoe volg je als dansschool of sportclub alles op?

Uiteraard worden lesgevers enkel betaald voor de uren die ze presteren (hetzij anders werd overeengekomen). Zorg dus voor een correct opvolgsysteem voor tijdsregistratie. In de meeste gevallen kan dit gekoppeld worden aan het systeem dat ook de aanwezigheden van leden registreert. Op die manier kan de leraar of zaalverantwoordelijke zichzelf mee op de lijst aanduiden en kun je als club nadien gemakkelijk de uren tellen. Let dan wel goed op bij vervangingen, zodat de juiste leraars in het systeem aangeduid worden.

agenda docenten vergoeding

Beheer je verenigingsfinanciën als een professional

Registreer je vandaag en breng financiële stabiliteit in je vereniging met Ledenbeheer!

Probeer het nu Boek een demo