Disclaimer

  1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site Ledenbeheer.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Ledenbeheer.be de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ledenbeheer.be. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Ledenbeheer.be, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Ledenbeheer.be.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Ledenbeheer.be besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Ledenbeheer.be kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Ledenbeheer.be kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Ledenbeheer.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Neem contact met Ledenbeheer.be bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze Disclaimer via:

Ledenbeheer BV
veldstraat 26, Koekelare
Tel: 0456 36 09 49
info@ledenbeheer.be
BTW: BE0799138953

BE0799138953

Ledenbeheer.be
Website: https://www.ledenbeheer.be/nl
Email: info@ledenbeheer.be
Telefoonnummer: +32 (0)456 36 09 49